MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Bengt J. Nilsson
prodekan/professor

Docent, tekn. dr. i datalogi. Forskar i algoritmteori speciellt avseende geometriska och kombinatoriska beräkningsproblem med koppling till "handelsresandeproblemet". Har vidare intressen kring optimering av sökning och rekommendationer i webbaserade system.


Forskningscenter

Internet of Things and People Research Centre pil visa

Kontaktuppgifter

E-post:bengt.nilsson.ts@mau.se
Telefon:040-6657244
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 1, Niagara, Plan 6, Hus C
Mobil:
Fax:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö
Hämtställe:71

Egen webbsida
Föreläsning - Handelsresandeproblemet
 • Publikationer

 • I urval från Malmö University Electronic Publishing.

  Vetenskapliga artiklar med peer-review
  Fabijan, Aleksander, Nilsson, Bengt J., Persson, Mia (2013) "Competitive Online Clique Clustering" Lecture Notes in Computer Science;, 221-233, Springer, ISSN 0302-9743, DOI [länk],

  Krohn, Erik A., Nilsson, Bengt J. (2013) "Approximate Guarding of Monotone and Rectilinear Polygons" Algorithmica;3, 564-594, Springer, ISSN 0178-4617, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Persson, Mia (2006) "Competitive Exploration of Rectilinear Polygons" Theoretical Computer Science;3, 367-378, Elsevier, ISSN 0304-3975, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Brodén, Björn, Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J (2004) "Online and Offline Algorithms for the Time-Dependent TSP with Time Zones" Algorithmica;4, 299-319, Springer, ISSN 0178-4617, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Schuierer, Sven (2002) "Improved Exploration of Rectilinear Polygons" Nordic Journal of Computing;1, 32-53, ISSN 1236-6064, (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J (2002) "Approximation Results for Kinetic Variants of TSP" Discrete and Computational Geometry;4, 635-651, Springer Verlag, ISSN 0179-5376, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Bengt J. (2001) "Approximating a Shortest Watchman Route" Fundamenta Informaticae;3, 253-281, IOS Press,

  Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J., Schuierer, Sven (2001) "Parallel Searching on m Rays" Computational Geometry: Theory and Applications;3, 125-139, Elsevier, (PDF document) (application/pdf)

  Krznaric, Drago, Levcopoulos, Christos, Nilsson, Bengt J. (1999) "Minimum Spanning Trees in d Dimensions" Nordic Journal of Computing;4, 446-461, Publishing Association Nordic Journal of Computing,

  Böcker
  D`Angelo, Giuseppe, Nilsson, Bengt J. (red./ed.) | (2010) Från didaktik till e-didaktik : paradigmer, modeller och tekniker för e-lärande. 463 s, ISBN 978-91-633-7777-8, (PDF document) (application/pdf)

  Antologibidrag
  Amhag, Lisbeth, Nilsson, Bengt J (2010) e-Läranderesurser i Sverige. s 397-410, ISBN 978-91-633-7777-8, (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Bengt J., Niubo, John (2010) Erfarenheter av e-lärande i Sverige - en fallstudie. 389-395, ISBN 978-91-633-7777-8, (PDF document) (application/pdf)

  Konferensbidrag
  Paraschakis, Dimitris, Nilsson, Bengt, Holländer, John (2015) "Comparative Evaluation of Top-N Recommenders in e-Commerce : an Industrial Perspective" Proceedings : 2015 IEEE 14th International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2015, (peer-review paper) 1024-1031, IEEE, ISBN 978-1-5090-0287-0, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Widmayer, Peter, Paschos, Vangelis (red./ed.) | Chrobak, Marek, Dürr, Christoph, Nilsson, Bengt J. (2015) "Competitive Strategies for Online Clique Clustering" (peer-review paper) 101-113, Springer, ISBN 978-3-319-18172-1, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Ferro, Alfredo, Luccio, Fabrizio, Widmayer, Peter (red./ed.) | Levcopoulos, Christos, Lingas, Andrzej, Nilsson, Bengt J., Zylinski, Pawel (2014) "Clearing Connections by Few Agents" (peer-review paper) 289-300, Springer Verlag, ISBN 978-3-319-07889-2, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Nilsson, Bengt J., Zylinski, Pawel (2014) "How to Keep an Eye on a Few Small Things" (peer-review paper) URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Hammar, Mikael, Karlsson, Robin, Nilsson, Bengt J. (2013) "Using Maximum Coverage to Optimize Recommendation Systems in E-Commerce" (peer-review paper) 265-272, ACM, ISBN 978-1-4503-2409-0, (PDF document) (application/pdf)

  Krohn, Erik, Nilsson, Bengt J. (2012) "The Complexity of Guarding Monotone Polygons" (peer-review paper) 167-172, URL [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Correa, José R, Hevia, Alejandro, Kiwi, Marcos (red./ed.) | Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J, Persson, Mia (2006) "The Online Freeze-Tag Problem" (peer-review paper) p 569-579, Springer Verlag, ISBN 978-3-540-32755-4, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Caires, Luís, Italiano, Giuseppe F, Monteiro, Luís, Palamidessi, Catuscia, Yung, Moti (red./ed.) | Nilsson, Bengt J (2005) "Approximate Guarding of Monotone and Rectilinear Polygons" (peer-review paper) 1362-1373, Springer Verlag, ISBN 978-3-540-27580-0, ISSN 0302-9743, DOI [länk], (PDF document) (application/pdf)

  Eliasson, Bo, Nilsson, Bengt J. (2001) "New Technology for Safe Critical Applications in Real Time" (paper) 9 p, (PDF document) (application/pdf)

  Brodén, Björn, Hammar, Mikael, Nilsson, Bengt J. (2001) "Guarding Lines and 2-Link Polygons is APX-hard" (paper) 45-48, Proc. 13th Canadian Conference on Computational Geometry, Other CCCG`01, (PDF document) (application/pdf)
blackbox blackbox
BENGT J. NILSSON
PRODEKAN / PROFESSOR
graybackground
Malmö högskola
Teknik och samhälle
Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3
WORK 205 06 Malmö Sverige Nordenskiöldsgatan 1
Postadress: 
 Malmö universitet 
205 06 Malmö
 
 Besök: 
 , rum Niagara, Plan 6, Hus C, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

			
work 040-6657244
photo of Bengt J. Nilsson Bengt J. Nilsson